คำถาม-ตอบ

ค้นหาคำถาม-ตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยของคุณ

X-Trap

GeneralX-Trap Error Code Field 10-0300-00000000-200

X-Trap Error Code Field 10-0300-00000000-200

วิธีการแก้ไข
ไม่สามารถรับ Patch X-Trap ได้ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่า Network/Firewall ให้เรียบร้อย หากปัญหายังคงมีอยู่ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ Network

  • ถ้าคุณยังไม่ได้พบคำตอบสำหรับคำถาม,กรุณาติดต่อเรา เราจะติดต่อกับใน 24 ชม.สอบถามปัญหา
GeneralX-Trap Error Code Field 10-0300-80004004-104

X-Trap Error Code Field 10-0300-80004004-104

วิธีการแก้ไข
ไม่สามารถรับ Patch X-Trap ได้ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่า Network/Firewall ให้เรียบร้อย หากปัญหายังคงมีอยู่ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ Network

  • ถ้าคุณยังไม่ได้พบคำตอบสำหรับคำถาม,กรุณาติดต่อเรา เราจะติดต่อกับใน 24 ชม.สอบถามปัญหา
GeneralX-Trap Error Code Field 10-0400-00000000-700

X-Trap Error Code Field 10-0400-00000000-700

วิธีการแก้ไข
ไม่สามารถรับไฟล์ใหม่ได้เนื่องจากการตั้งค่า Proxy ไว้ กรุณาปิด Proxy แล้วตรวจสอบการตั้งค่า Network/Firewall

  • ถ้าคุณยังไม่ได้พบคำตอบสำหรับคำถาม,กรุณาติดต่อเรา เราจะติดต่อกับใน 24 ชม.สอบถามปัญหา
GeneralX-Trap Error Code Field 10-0300-00000000-151

X-Trap Error Code Field 10-0300-00000000-151

วิธีการแก้ไข
ไม่สามารถรับ Patch X-Trap ได้ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่า Network/Firewall ให้เรียบร้อย หากปัญหายังคงมีอยู่ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ Network

  • ถ้าคุณยังไม่ได้พบคำตอบสำหรับคำถาม,กรุณาติดต่อเรา เราจะติดต่อกับใน 24 ชม.สอบถามปัญหา
GeneralX-Trap Error Code Field 10-0300-800C000B-104

X-Trap Error Code Field 10-0300-800C000B-104

วิธีการแก้ไข
ไม่สามารถรับ Patch X-Trap ได้ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่า Network/Firewall ให้เรียบร้อย หากปัญหายังคงมีอยู่ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ Network

  • ถ้าคุณยังไม่ได้พบคำตอบสำหรับคำถาม,กรุณาติดต่อเรา เราจะติดต่อกับใน 24 ชม.สอบถามปัญหา
GeneralX-Trap Error Code Field 11-0300-00000000-008

X-Trap Error Code Field 11-0300-00000000-008

วิธีการแก้ไข
X-Trap Client Engine ไม่ทำงาน กรุณาตรวจสอบ X-Trap ว่าเป็นของจริงหรือไม่ และตรวจสอบ Hacking Tool/Virus/Code ที่ไม่ปลอดภัยให้เรียบร้อย หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้อัพเดทเกมเวอร์ชั่นล่าสุดแบบ Manual แล้วเริ่มเกมใหม่

  • ถ้าคุณยังไม่ได้พบคำตอบสำหรับคำถาม,กรุณาติดต่อเรา เราจะติดต่อกับใน 24 ชม.สอบถามปัญหา
GeneralX-Trap Error Code Field 11-0300-000000C1-003

X-Trap Error Code Field 11-0300-000000C1-003

วิธีการแก้ไข
X-Trap Client Engine ไม่ทำงาน กรุณาตรวจสอบ X-Trap ว่าเป็นของจริงหรือไม่ และตรวจสอบ Hacking Tool/Virus/Code ที่ไม่ปลอดภัยให้เรียบร้อย หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้อัพเดทเกมเวอร์ชั่นล่าสุดแบบ Manual แล้วเริ่มเกมใหม่

  • ถ้าคุณยังไม่ได้พบคำตอบสำหรับคำถาม,กรุณาติดต่อเรา เราจะติดต่อกับใน 24 ชม.สอบถามปัญหา
GeneralX-Trap Error Code Field 11-0300-00000045A-003

X-Trap Error Code Field 11-0300-00000045A-003

วิธีการแก้ไข
X-Trap Client Engine ไม่ทำงาน กรุณาตรวจสอบ X-Trap ว่าเป็นของจริงหรือไม่ และตรวจสอบ Hacking Tool/Virus/Code ที่ไม่ปลอดภัยให้เรียบร้อย หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้อัพเดทเกมเวอร์ชั่นล่าสุดแบบ Manual แล้วเริ่มเกมใหม่

  • ถ้าคุณยังไม่ได้พบคำตอบสำหรับคำถาม,กรุณาติดต่อเรา เราจะติดต่อกับใน 24 ชม.สอบถามปัญหา
GeneralX-Trap Error Code Field 16-0900-00000000-200

X-Trap Error Code Field 16-0900-00000000-200

วิธีการแก้ไข
เกิดข้อขัดข้องระหว่าง Game Client กับ X-Trap กรุณาปิดเกม/Restart เครื่องแล้วเข้าเกมใหม่

  • ถ้าคุณยังไม่ได้พบคำตอบสำหรับคำถาม,กรุณาติดต่อเรา เราจะติดต่อกับใน 24 ชม.สอบถามปัญหา
GeneralX-Trap Error Code Field 16-0900-00000000-202

X-Trap Error Code Field 16-0900-00000000-202

วิธีการแก้ไข
เกิดข้อขัดข้องระหว่าง Game Client กับ X-Trap กรุณาปิดเกม/Restart เครื่องแล้วเข้าเกมใหม่

  • ถ้าคุณยังไม่ได้พบคำตอบสำหรับคำถาม,กรุณาติดต่อเรา เราจะติดต่อกับใน 24 ชม.สอบถามปัญหา
หน้า 2 / 3  1   2   3