หน้าแรก>ช่วยเหลือ>แจ้งผู้เล่นกระทำผิด

แจ้งผู้เล่นกระทำผิด

ขั้นที่ 1

ประกาศ

เราจะดำเนินการลงโทษผู้เล่นที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ ข้อตกลง หรือละเมิดผู้เล่นอื่น โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิด ซึ่งทางเรามีสิทธิ์ลงโทษผู้กระทำผิดโดยไม่มีการแจ้งหรือเตือนล่วงหน้าใดๆ ทั้งสิ้นได้, We may
รายงานผู้กระทำผิดและหลักฐานที่แนบมาด้วยทั้งหมดจะถูกตรวจสอบตามเงื่อนไขการให้บริการของเรา ผู้เล่นคนใดกระทำการแจ้งผู้เล่นกระทำผิดเป็นความเท็จจะถูกดำเนินการลงโทษ

บทลงโทษ

หากเราพบข้อมูลการกระทำผิดเป็นความจริงหลังจากตรวจสอบแล้ว เราจะดำเนินการลงโทษผู้เล่นที่กระทำผิดตามบทลงโทษดังต่อ

 • 1 : ตักเตือน
 • 2 : ระงับบัญชี 2 วัน
 • 3 : ระงับบัญชี 7 วัน
 • 4 : ระงับบัญชี 10 วัน
 • 5 : ระงับบัญชีถาวร (บัญชีจะไม่สามารถใช้งานได้ตลอดไป)

กฎข้อห้าม

 • ข้อคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม (สื่อในทางอนาจาร, รุนแรง, ก้าวร้าว, หยาบคาย เป็นต้น)
 • ทำลายหรือส่งผลเสียหายต่อเกม
 • การซื้อขายผิดกฎหมาย
 • ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์ เป็นต้น)
 • ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม (การขอ, แจกจ่ายโปรแกรม Game crack เป็นต้น )
 • การเล่นเกมก่อกวนหรือรบกวนผู้อื่น
 • การชำระเงินหรือ Billing อย่างผิดกฎหมาย
 • กิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎข้อห้าม
 • โฆษณา หรือ Spam
 • กระทู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการโต้แย้ง ทะเลาะวิวาท
 • การโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสม (ข่มขู่, ยั่วยุหรือโน้มน้าวก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นต้น)

นี่คือข้อความที่ท่านจะได้เห็นเมื่อคลิกไปยัง ID เพื่อดูโปรไฟล์, แชท เป็นต้น
Netmarble Thailand เป็นเวปไซต์สาธารณะต้อนรับเกมเมอร์ทุกท่าน จึงขอความกรุณาทุกท่านช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในเกมให้ราบรื่นและปลอดภัยขึ้น
ได้ด้วยการปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ต้องการรายงานผู้เล่นกระทำผิดหรือไม่?