หน้าแรก>ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา


Game Master / Game LQA

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

    •  ตรวจสอบ และดูแลความเรียบร้อยในเกม ลงโทษผู้เล่นที่กระทำผิดกฎกติกา
    •  มีความเชี่ยวชาญในเกมพอที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมแก่ผู้เล่น และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ผู้เล่นได้
    •  ตรวจสอบข้อผิดพลาดภายในเกม หรือความผิดปกติในการให้บริการแล้วรายงานให้ผู้รับผิดชอบ
    •  จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกมตามที่ได้รับมอบหมาย
    •  พิสูจน์อักษรของข้อความในเกมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการแปลอย่างถูกต้อง
    •  ตรวจสอบการแสดงภาษาไทยในเกม หาข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี


คุณสมบัติ:

    •  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
    •  มีประสบการณ์ในด้าน Customer Service หรือธุรกิจ Online Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    •  มีใจรักงานให้บริการ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
    •  สามารถทำงานเป็นกะ หรือวันหยุดได้
    •  มีความรับผิดชอบสูงในงานที่ได้รับมอบหมาย
    •  มีความซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
    •  มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้ร่วมงานได้ และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาจำกัด


เงินเดือน:

    •  ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์


การส่ง Resume (ภาษาอังกฤษ):

    •  ประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายสี
    •  ประวัติการทำงาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel. 02 169 8205 Fax. 02 169 8206
E-mail: recruit@netmarblethailand.com